oktober 2012

I favør av en portør

Automatiske roboter og digitale løsninger har forandret hverdagsrytmen på St. Olav. Men det er fortsatt stødige fotsteg som markerer pulsslagene til sykehushjerte Det blinker, piper og rin...
hits